svin

(Sus scrofa domestica; eng. pig, fr. porc, cochon, ty. Schwein, Hausschwein) tamsvin, parrettået hovdyr, som ikke er drøvtygger. Betegnelsen gælder generelt om arten, men bruges mere specifikt om voksne dyr, orne og so, mens unge dyr kaldes grise.

Tamsvin er udviklet med udgangspunkt i det europæiske vildsvin bl.a. ved krydsning med asiatiske racer, og avlsarbejdet fortsætter stadig. I Danmark er idealet et svin med kort hoved, kødfulde skinker, fast bug og tyndt fedtlag på ryggen. Slagtningen sker ved ca. 6 mdr. og en vægt på 85-95 kg. Efter slagtningen forarbejdes størstedelen til bacon, dvs. udskæring i to sider efter fjernelse af indvolde og rygben, videre bortskæring af hoved, hals, tæer, bovblad og mørbrad. Saltning sker ved kombineret stik- og kummebehandling. Eksportsvin røges i modtagerlandet. Til hjemmemarkedet leveres halve kroppe med hoved, hals, bovblad og mørbrad. Slagtesvin anvendes som kød og som råvarer for en mængde produkter, bl.a. pølser. Se også grisetæer, kød, svinekød og kødudskæringer. [JFA]