stillehavslaks

(Oncorhynchus) en slægt af laksefisk bestående af en snes forskellige arter, der lever i såvel fersk- som saltvand i stillehavsområdet. Saltvandsfiskene er anadrome og dør til forskel fra laks efter gydningen. Kvalitet og pris på stillehavslaks er stærkt svingende afhængigt både af dens art og af den behandling, fisken har fået. Uden for stillehavsområdet markedsføres vildtlevende stillehavslaks i stort omfang, nogle af dem til billige priser som »laks« i form af konserves el. som frosne. Den art, der markedsføres som slagvarer af supermarkedskæder i Europa, som fiskekonserves el. i frossen stand som »vildlaks«, er i reglen pukkellaks. Andre arter af international økonomisk og kulinarisk betydning er keta, rødlaks, sølvlaks og kongelaks. [SØM]