støre

(Acipenseriformes) en orden af benfisk bestående af 2 familier: de egl. støre (Acipenseridae; eng. sturgeon, fr. esturgeon, ty. echte Stör) med 25 arter fordelt på 4 slægter og skovlstøre (Polyodontidae; eng. paddlefish, fr. poissons-spatule, ty. Löffelstör) med 2 slægter, hver med en art. Alle arter af støre har været i voldsom tilbagegang i løbet af det 20. årh., fordi dæmningsbyggeri til vandkraft og kunstvanding og forurening har ødelagt gydepladserne.

Støre var indtil sidste fjerdedel af det 20. årh. genstand for et værdifuldt fiskeri, navnlig i og omkring Det Kaspiske Hav (32.078 tons i 1977), men pga. rovfiskeri efter Sovjetunionens sammenbrud nåede fangsten i år 2000 ned på 1.989 tons. I det 21. årh. er de fritlevende bestande med opr. forekomster fordelt over den nordlige halvkugle næsten alle truede af udslettelse og derfor uden kulinarisk interesse.

Trods de store vanskeligheder, der har vist sig at være forbundet med at opdrætte støre, er der pga. de høje priser på rogn til caviarproduktion (se caviar) opdræt i gang mange steder, også af arter, der traditionelt ikke har spillet nogen særlig rolle som caviarleverandører, fx den sibirske stør (Acipenser baerii baerii), og hybrider af mange slags fx bester fremkommet ved krydsninger mellem hunlig husblasstør (Huso huso) og hanlig sterlet (Acipenser ruthenus), og shipp ved krydsning mellem sterlet (Acipenser ruthenus) og stjernestøren (Acipenser stellatus). Hybriderne anses for at være mere robuste end forældrene.

De fleste støre har velsmagende kød, der kan tilberedes på alle mulige måder, bl.a. fremragende som røget. I gamle dage sagde man, at støres kød mindede om kalvekød og skulle behandles som sådant. [SØM]