sandmuslinger

(Myoida) orden af muslinger, der lever nedgravet i sand el. mudder. Uden økonomisk el. kulinarisk betydning i Europa, men meget vigtig i Asien og i USA.

Alm. sandmusling (Mya arenaria; eng. soft-shell clams, fr. mye, ty. Sandklaffmuschel) er en af de største muslinger i europæiske farvande (skaller op til 15 cm og ånderør, der ikke kan trækkes ind i skallerne, op til 30 cm). Den forekommer som det fremgår af dens da. navn alm., men antages at være indslæbt fra Nordamerikas østkyst i 1300-t. – interessant nok altså før Amerikas »opdagelse«. Dens am. navne (steamer, softshell, longneck) hentyder dels til dens anvendelse som hoved- og karakterbestanddel i clambake, dels til dens udseende. Siden 1970 har man på den nordam. Stillehavskyst opdyrket et marked for en slægtning, geoduck (Panopea abrupta), også kaldet king clam el. elephant trunk clam, der kan veje op til 7,5 kg, med 2 m langt ånderør. Pga. ånderørets imponerende udseende har den opnået ry (og pris) som afrodisiakum på det kin. marked. Sandmusling skal afsandes ved at går et par døgn i rent havvand, evt. tilsat majsmel i håb om at dyrene ved at optage majsmelet bliver flinkere til at udskille sandet. [SØM]