roskildereje

københavnsk betegnelse på fjordreje.