revelsben

ældre betegnelse for ribben. Se også kødudskæringer.