rejer

(eng. shrimp, prawn, fr. crevette, ty. Garnele) handelsbetegnelse for to underordner af tibenede krebsdyr fra fersk-, brak- el. saltvand. Efter formen på deres gæller delt i to storfamilier: Ægte rejer (Caridea) og Dendrobranchiata. Mange forskellige arter i alle mulige størrelser fra få mm op til 35 cm har kulinarisk interesse og danner grundlag for en verdensomfattende industri i milliardklassen i form af såvel fangst (ca. 500.000 tons pr. år) som opdræt (antagelig over 2-3 mio. tons pr. år).

Af de ægte rejer er lokalt i Danmark især fjordrejer og dybvandsrejer yndet. I Europa spiller hestereje desuden en vis rolle. Af ægte rejer fra ferskvand er stor flodreje (Macrobrachium rosenbergii; eng. giant river prawn, fr. crevette géante d'eau douce) værd at nævne. Den har fra gl. tid har været opdrættet i Østasien specielt i Mekong-området. Nu til dags er produktionen taget op af Kina, der antagelig opdrætter ca. 180.000 tons årligt, fulgt af Indien og Thailand med hver ca. 35.000 tons.

Kulinarisk og økonomisk vigtige arter af Dendrobranchiata findes især inden for familierne Aristeidae og Penaeidae, der opdrættes og markedsføres som tigerrejer. Fangsten af hvid (atlantisk) reje (Penaeus setiferus) spiller en stor rolle i USA. Kongerejer af slægten Melicertus, som er vigtig i Australien, ses sjældent i Europa. [SØM]