regnbueørred

(Oncorhynchus mykiss, tidl. Salmo gairdneri; eng. rainbow trout, fr. truite arc-en-ciel, ty. Regenbogenforelle) en stillehavslaks, der opdrættes over det meste af verden såvel i fersk- som i saltvand. Som ferskvandsopdrættet markedsføres den frisk el. frossen i portionsstørrelse som »ørred« el. »forel«, som saltvandsopdrættet og fodret med carotenholdigt foder som »regnbuelaks« el. steelhead. Kødet er middelfedt og rimeligt fast. Spisekvaliteten, der er afhængig af opdrætsvand og foder, er efterhånden blevet fin.

Da hoved og skelet er lille i forhold til størrelsen, er regnbueørreden velegnet til at blive tilberedt hel, i portionsstørrelse fortrinsvis som stegt à la meunière og evt. som blåkogt. »Regnbuelaks« kan behandles som laks bortset fra, at den er mindre velegnet til gravning og koldrøgning (se røgning) pga. det mindre fedtindhold i kødet. [SØM]