red snapper

(fr. vivaneau campèche, ty. rote Schnapper) er nu til dags en anerkendt am. fiskehandler-, kokke- og restaurationsbetegnelse på en snes rødfarvede fisk af familien Lutjanidae, der består af ca. 100 arter fordelt på 15 slægter, der lever kystnært i tropiske og subtropiske farvande. De er alle gode og højt betalte spisefisk, hvis antal ikke så sjældent forøges med stor rødfisk (Sebastes marinus; eng. rose fish, fr. sébaste atlantique, ty. Rotbarsch) og andre rødfarvede medlemmer af Sebastidae-familien.

Red snapper i streng zoologisk forstand, hvis videnskabelige navn er Lutjanus campechanus (fr. vivaneau campèche, ty. rote Schnapper) lever fortrinsvis i Mexicanske Bugt og er stærkt overfisket. Det antages, at den højst udgør 20-25% af de fisk, der spises som red snapper. Den alm. handelsstørrelse er på ca. 50 cm og en vægt på op til 5 kg. [SØM]