rømme

(no.) tyk, syrnet fløde svarende til crème fraîche. Den er uhomogeniseret og indeholder 35% fedtstof.