råkost

ukogt føde især af vegetabilsk art såsom grønsager, frugt, nødder o.l. Undertiden marineret. Råkost som garniture indgår ofte i den daglige kost. Råkost indeholder vigtige vitaminer og mineraler, er fattig på kalorier og rig på fibre. Råkost som diæt og helsemiddel har siden beg. af 1900-t. indgået i forskellige ernæringsteorier og bevægelser ofte som en reaktion imod industrialiseringen af vore fødemidler.