lude

at behandle et fødeemne med en lud, som er en tynd opløsning af potaske (kaliumcarbonat) el. brændt kalk. Fiskebløderne ludede tør- og klipfisk kortvarigt for at gøre kødet hvidt; hvis ludningen førtes længere, dannedes ludfisk.