land-

forstavelsen som tidl. anvendtes dels om dyreracer hjemmehørende i et bestemt land (fx svin af da. landrace) dels om varer tilvirket på landet til en begrænset aftagerkreds (fx landvin). Fik ny betydning i 1970’erne, hvor »landkylling«, »landand«, »landskinke« osv. kom i brug som betegnelse for varer, der er produceret med større omhu end industrialiserede fødevarer. Misbrug har slidt ordet, og det giver i dag lige så lidt garanti for kvalitet som betegnelserne »herregårds-«, »luksus-« el. »gammeldags«.