kalv

unge af kvæg og visse andre slægter fx hjorte. Mere specifikt bruges kalv om en unge af oksen indtil ca. 1 år. Kød af kalv forlanges lyst rosa med ›mælkelugt‹, hvilket i princippet betyder, at dyret ikke må have græsset. Spædkalv er en ung kalv, alene ernæret ved moderens mælk, slagtet inden 12. uge og vejende 40-50 kg, men sådanne dyr er ikke regelmæssigt i handelen. Sødmælkskalv opfødes med sødmælk el. sødmælkspulver, finthakket havre, klid el. andet lyst stivelsesfoder og pulveriseret pressekage, slagtes inden 5 mdr. og vejer o. 100 kg slagtet vægt (30-40% af den levende vægt tabes med skind, klove og rygrad). Ældre kalve, som har været på græs, har rødere kød og handles undertiden som okse el. eksporteres, især til Italien. Kød fra sødmælkskalv er kostbart. Se også kød og kødudskæringer. [JFA]