havørred

(Salmo trutta; eng. sea trout, brown trout, fr. truite, ty. Meerforel) en laksefisk, medlem af lakseslægten Salmo, der optræder med tre forskellige underarter: 1. Den anadrome havørred, en stor (længde op til 100 cm, min. 40 cm, alm. ca. 60 cm, vægt 15 kg) fisk, der ligner laks så meget, at det er vanskeligt for lægfolk at se forskel. Kødet er lidt mindre fedt, undertiden også lidt lysere i farven end hos den normale opdrættede laks. Den kan bruges som laks, men er mindre velegnet til gravning og røgning. 2. Søørred lever hele sit liv i ferskvand, men er i øvrigt på alle måder så lig havørred, at arten kun kan bestemmes ved en kemisk analyse af en skælprøve. 3. Bækørred, en mindre fisk, der kan blive op til 8-10 kg i dambrug, men i naturen sjældent når op på 4 kg. Den lever hele sit liv i mindre vandløb og ligner ørredyngel også som kønsmoden.

Man antager at det er en kombination af arv og miljø, der afgør, hvilken underart en given yngel udvikler sig til. Bækørred blev før i tiden opdrættet til portionsstørrelse i dambrug, men dens plads er nu til dags overtaget af regnbueørred, en art stillehavslaks. [SØM]