forbudt mad

Forbud mod bestemte fødevarer forekommer i de fleste kulturer med begrundelser i hygiejniske, religiøse el. følelsesmæssige forhold. Jødernes regler er et udbygget system afledt af 3. Mosebog, kap. 11 og 5. Mosebog, kap. 14. De rene dyr er kosher, de urene er terefa. Araberne har overtaget de fleste af disse regler, men fortolker dem mere elastisk, fx er kamel forbudt for jøder men tilladt for arabere. Det tilladte er halal, det forbudte haram. Kosherreglernes forbud mod hestekød overtoges af kristendommen, men ophævedes i Danmark i 1800-t. Brug af hestekød, dengang en stor proteinreserve, støttedes aktivt af myndighederne.

Tidl. spiste man ikke svampe i de germanske kulturer, mens svampe var et vigtigt fødeemne hos romansk- og slavisktalende folk. Dette illustreres på den ene side af de mange beskrevne forgiftningstilfælde, og på den anden side af lovsangene til trøflen. Delingen afspejledes i Finland, hvor karelerne som naboer til russerne var svampeglade, mens vestfinnerne undgik dem. Det har nu jævnet sig. I Sverige trængte svampespisning frem i 1600-t., først hos adel og embedsklasse, langt senere hos det brede folk efter årtiers propaganda for denne fødevare. Krebs, som i Sverige og Finland nu nærmest er kultføde, var tidl. forbudt i disse lande, anekdotisk forklaret ved, at det var for at reservere dem for gejstligheden som hemmelig, lækker fastemad. Den store Linné (1707-78) anså krebsen for at høre til insekterne, som jo også var uspiselige.

I Vesten vil vi ikke vide af hundekød, mens polynesiere og østasiater, japanere undtagne, værdsætter det. Det er nu forbudt at slagte aber, hunde og katte og at handle kødet i Hong Kong, mens aviserne i det nærliggende Macau helt seriøst diskuterer, om gamle katte smager bedre end unge. Også slanger må lade livet for kin. gourmeters skyld. De fleste vesterlændinge betragter med væmmelse brugen af disse dyr til mad.

Selv den ydmyge kartoffel, vor vigtige grønsag og stivelseskilde, har stedvis og tidvis været underlagt forbud som giftig, hvad dens grønne dele faktisk også er pga. indholdet af alkaloidet solanin. Man hører dog sjældent om kartoffelforgiftninger. [JFA]