flynderfisk

(Pleuronectiformes) mere end 675 arter fordelt i tre underordner, hvoraf de to har stor økonomisk og kulinarisk interesse. 1. De flynderformede (Pleuronectoidei), som omfatter dels højrevendte fladfisk (flyndere Pleuronectidae): hellefisk, helleflynder, hårising, ising, rødspætte, rødtunge, skrubbe, skærising, dels venstrevendte fladfisk (hvarrer Scophthalmidae): glashvarre, hårhvarre, pighvar og slethvar. 2. De tungeformede (Soleidae) underorden med ca. 135 arter fordelt på 28 slægter i fersk-, brak- og saltvand. Se søtunge.