fjordreje

handelsbetegnelse for to arter af de ægte rejer. 1. Østersøreje (Palaemon adspersus; eng. prawn, fr. crevette rose, bouquet, ty. Krabbe, Sägegarnele), en indtil 7-8 cm gennemsigtig, ensfarvet gullig, rødlig el. grønlig art. 2. Tangreje (Palaemon squilla), der ofte er lidt mindre og stribet. Begge arter fanges om foråret på lavt vand, hvor de går ind for at yngle, og de bliver som bekendt rød-orange, når de bliver kogt. Se også rejemad.