Danske Gastronomiske Akademi, Det

forening som har til formål at fremme kvaliteten af mad og drikke og udbrede kendskabet til denne del af kulturlivet. Stiftet 1964 på foranledning bl.a. af forfatteren Mogens Brandt, journalisten Mogens Lind, professor Chr. Elling og overbibliotekar Verner Seemann. Akademiet virker ved uddeling af hædersdiplomer og stipendier, udgivelse af skrifter fx dette leksikon og afholdelse af offentlige arrangementer. Akademiforsamlingen indvælger ved alm. flertal nye medlemmer efter indstilling fra eksisterende medlemmer. I 2008 bestod Akademiet af 35 alm. og et korresponderende medlem.