cilantro

anvendes som betegnelse for koriander i Latinamerika og USA. I Caribien og Mexico kaldes lang koriander (Eryngium foetida) for culantro el. cilantrillo, hvilket kan give anledning til misforståelser i opskrifter herfra.