chowder

solid suppe, ofte på mælk (og fløde), som regel med muslinger (eng. clams), som regel sandmusling og/el. fisk, og med kartofler som fyld, udviklet som regional ret i den nordøstlige del af Nordamerika. I Canada og den nordøstlige del af USA bekender man sig til ›hvid chowder‹ (dvs. med mælk). På Rhode Island mener man, at den rigtige, ægte, opr. og sande chowder, der naturligvis hedder Rhode Island Clam Chowder, er en klar suppe på muslinger, vand, kartofler, løg og salt flæsk. I stater syd for Rhode Island fremstiller man siden 1930'erne en ›rød chowder‹ (der i virkeligheden er lyserød, fordi den tilberedes med alle de sædvanlige ingredienser plus tomater og suppeurter). Den benævnes Manhattan clam chowder og betragtes med en vis foragt af nordlige chowder-fans som »grønsagssuppe«. [SØM]