chalotte

nyere da. stavemåde for charlotteløg og skalotte; se i øvrigt løg.