catering

(eng. cater ›skaffe forsyninger‹; på da. fra beg. af 1960’erne (SAS Catering 1961)) opr. levering af mad, drikke og toldfri varer til fly, færger o.l. Senere tillige om leverancer af halvfabrikata til storkøkkener og fast food til restauranter. Nu også om samlede bespisningsløsninger for institutioner el. større grupper af aftagere.