caster sugar

castor sugar, eng. betegnelse for hvidt sukker af kornstørrelse omkring 0,25 mm. Dette sukker kunne udstrøs fra en sukkerbøsse, caster. Se også sukker.