canola

rapsolie, som før Anden Verdenskrig blev fremstillet i store mængder i Canada. Under krigen blev den i vid udstrækning anvendt som smøreolie bl.a. til dampmaskiner. Da efterspørgslen faldt efter krigen, lancerede man den som spiseolie. Den er imidlertid mindre egnet til spisebrug pga. et højt indhold af erucasyre, der har en lignende uheldig indvirkning på hjerte-karsystemet som trans-fedtsyrer. Man fremavledede derfor i Canada en rapstype, der var fattig på erucasyre, dennes olie blev kaldt canola, navnet er afledt af Canadian oil, low acid. Se også rapsolie.