byg

(Hordeum sativum; eng. barley, fr. orge, ty. Gerste) kornsort, der blev domesticeret i Mellemøsten o. 9.000 år f.Kr., og som bruges til brød, grød, suppe og øl. Byg kan vokse i kolde klimaer og har en kort modningstid. Byg var det mest alm. brødkorn i Europa helt op i 1500-t. I Asien, Nordafrika og Mellemøsten spises en del byg. I USA og Europa spises byg kun i ringe udstrækning, idet det meste bruges til husdyrfoder. Øl og malt whisky laves af spiret og ristet byg, malt. I Danmark sælges byg som knækkede el. valsede kerner el. som bankebyg el. perlebyg, der er hele kerner. Se også gryn.