bruskhat

(Marasmius) artsrig, vild svamp med hatte på tynde stokke. Kun hatten spises. Vokser i store hekseringe på marker, i enge og på græsplæner. Kan spises frisk i juli. Bedst er elledansbruskhat (M. oreadis; eng. scotch bonnet, fairy ring mushroom, fr. marasme des Oréades, faux mousseron, ty. Nelkenschwindling, Feldschwindling).