bromatologi

(gr. broma ›mad‹) videnskab som omfatter kemiske, biokemiske, fysiske, biologiske og mikrobiologiske egenskaber ved fødevarer specielt med henblik på industriel produktion. Dvs. udvikling af nye fødevarer samt planlægning og styring af produktionsforløb fra råvare til færdigt produkt under hensyntagen til fødevaresikkerhed, kvalitet, smag, holdbarhed og ernæring. Se også bromatolog.