bromatolog

(cand.brom.) person uddannet i bromatologi, dvs. i levnedsmiddelvidenskab ved Københavns Universitet (tidl. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole) el. Danmarks Tekniske Universitet. Bromatologer er bl.a. beskæftiget med kvalitetsstyring og produktudvikling i levnedsmiddelbranchen.