Brillat-Savarin, Jean-Anthelme

(1755-1826) fr. dommer, politiker og gastronom, uddannet som jurist i Dijon, men læste også kemi og medicin. Var medlem af den grundlovgivende forsamling i 1789, men måtte flygte efter en strid med Robespierre. I New York ernærede han sig i nogle år ved franskundervisning og som violinist. Brillat-Savarin vendte i 1796 tilbage til Frankrig og blev i 1800 udnævnt til dommer i Cour de cassation. I dette embede formåede han at overleve kejserrriget og restaurationsperioden til sin død. Nogle måneder før hans død udkom Physiologie du goût (da. udg. ved Verner Seemann, Smagens Fysiologi, Kbh. 1947, flere senere optryk), en kulinarisk lærebog, som har gjort Brillat-Savarin til gastronomiens over-guru, og som er udkommet i mange senere udg. I en vittig, anekdotisk stil indeholder værket dele, der kan læses med udbytte som et tidsbillede. [JFA]