blommer

(eng. plum, fr. prune, ty. Pflaume) stenfrugter af slægten Prunus. Anvendes som spisefrugt, henkoges, syltes, tørres, konserveres i spiritus og destilleres til brændevin. Hjemmehørende i Europa er mirabel og kræger. Fra Kaukasus stammer de såkaldte rundblommer, af hvilke reineclauder opkaldt efter den fr. konge Frans 1.s dronning Claude (død 1524) er den kendteste. Fra 1800-t.s England stammer den store blå dessertblomme kirkes, opkaldt efter planteskoleejer J. Kirke i Bromton, den kom på markedet i 1830. Den orange victoria-blomme, opkaldt efter dronning Victoria og lanceret i 1840'erne, og den lille blå spiseblomme czar fra 1870'erne fik stor udbredelse i Danmark fra o. 1900. En af de nyeste blommer er opal, en tidlig blomme, tiltrukket i Sverige og siden 1960'erne udbredt også i Danmark. De vigtigste blommer er sveskeblommerne (Prunus domestica oeconomica), der falder i to grupper, de damaskenske, der er store kødfulde blommer af form som et rundt æg, indført fra Asien til Frankrig og Spanien og i dag udbredt til alle sveskeproducerende lande, og de mindre spidsovale sveskeblommer, der fra gl. tid har været dyrket i Centraleuropa og i Danmark. En forædlet sveskeblomme, kaldet italiensk sveske, kom på markedet i midten af 1800-t. med handelsnavnet katrineblomme. [EMB]

Litt.: Else-Marie Boyhus og Helle Brønnum Carlsen: Bær og frugter. En bog om syltning og historie, Kbh. 2000.