blåmusling

(Mytilus edulis; eng. blue mussel, fr. moule, ty. Miesmuschel) længde op til 10 cm, alm. mindre, med middelfedt kød af vekslende farve og kvalitet, afhængigt af føde og opvækstvilkår. Bedste spisekvalitet (ordentlig størrelse, stor kødfylde, uden sand) får man fra pæle- el. snoreopdrættede dyr.

Blåmusling er den mest dyrkede og spiste musling i Europa (ca. 550.000 tons pr. år). Ca. halvdelen af produktionen stammer fra Galicien. Blåmuslinger herfra har siden 1. jan. 2007 som det første akvakulturprodukt fået EU-certifikat med tilhørende kvalitets- og kontrolbestemmelser. Den da. fangst er på o. 100.000 tons pr. år, der hovedsagelig anvendes til konserves.

Blåmuslinger af god størrelse og kvalitet kan sagtens spises rå, men anses i almindelighed som bedst dampede, opvarmede til ca. 65 °C. (De fleste blåmuslinger går en sørgelig skæbne i møde, fordi de ender som forkogte, små, hårde knolde uden nogen særlig smag).

Blåmusling har en talrigt forekommende, nær slægtning, alm. hestemusling (Modiolus modiolus; eng. horse mussel, fr. moule barbue), der kan blive op til 20 cm, ofte med orangefarvet kød, som nogle ikke bryder sig om at se på. Hestemusling har en kraftigere og grovere smag end blåmusling, men den egner sig godt til at grille el. stege, evt. med bacon el. som friture i beignetdej. [SØM]