bjørnekrebs

(Scyllaridae) er en familie af krebsdyr uden el. med meget små kløer. Udbredt i tropiske og subtropiske farvande. I Middelhavet forekommer den lille bjørnekrebs (Scyllarus arctus; eng. slipper lobster, squat lobster, fr. petite cigale), der kan opnå en størrelse af ca. 14 cm, og som mest anvendes til suppe (fx bouillabaisse), og den store bjørnekrebs (Scyllarides latus; eng. flat lobster, fr. grande cigale, ital. cicala magnosa, ty. Bärenkrebs), der kan blive op til op til 45 cm lang, og som serveres som languster el. hummer.