beluga

1. Betegnelse dels på en art af støre, husblasstøren Huso huso, dels på dens rogn, tilberedt som caviar. Beluga er/var rødlistet (udryddelsestruet/udryddet) pga. forurening og navnlig efter Sovjetunionens sammenbrud af et et voldsomt, kriminelt rovfiskeri. Den største af størene (dokumenteret længde: ca. 500 cm, vægt ca. 1 ton, måske forekommet som 800 cm, vægt 2 tons), og den eneste der udelukkende lever som rovfisk. Den er en anadrom bundfisk, der forekom alm. i Adriaterhavet, Sortehavet og Kaspiske Hav og som formentlig har været udbredt over hele den tempererede del af Europa. Den bliver kønsmoden i en alder af over 14 år og er derfor mindre velegnet til opdræt, men anvendes til avl af hybrider (støre). Op til ca. 25% af hunnens legemsvægt kan bestå af rogn. Dens kød var ikke så højt værdsat som de mindre størarters, dens rogn tilberedt som caviar ikke heller, men i det 21. årh. betales beluga-caviar (storkornet (ca. 3,5 mm), grå- til blåsort) med fantasipriser (mere end 10.000 $ pr. kg.). 2. Beluga bruges endv. som navn på hvidhval (Delphinapterus leucas), en med narhval nært beslægtet tandhval. 3. Beluga anvendes endelig også som betegnelse på små, sorte linser. [SØM]