bagepulver

kemikalieblanding, der udvikler gasarter under tilberedning el. bagning af dej. Bagepulver kan bestå af natriumhydrogencarbonat og et surt stof, som regel vinsten. Når vand tilsættes, udvikles carbondioxid. Et tilsvarende hævemiddel, hjortetaksalt, udvikler ammoniak og carbondioxid ved opvarmning.