bacon

saltet, røget bryst af svin skåret langs grisens sider. Bacon fås i hele stykker, enten som koge- el. stegestykke (se kødudskæringer), i skiver og i tern uden svær. Backbacon (Canadian bacon) skæres af kam og kogesnitte i ét. Opr. saltede man bacon tørt ved at indgnide svinebryst med salt og henlægge det koldt på riste op til syv døgn. Metoden giver et tørt og fast produkt med holdbarhed på uger el. måneder.

Bacon til hjemmemarkedet stiksaltes (se sprøjtesaltning) nu med en nitritholdig 20%-opløsning af salt i vand, hvilket giver 3-4% salt i produktet. Efter yderligere et døgns kummesaltning røges bacon et par timer ved 40-45 °C. En del af eksportmarkederne ønsker ikke bacon røget, enten fordi det bruges som green bacon, el. fordi man ønsker røgning efter en lokal metode.

Både hele stykker og skiver fås vakuumpakket. Tynde skiver sprødsteges til kolde og varme retter el. som en særlig populær ret med rør- el. spejlæg. Terninger svitses med urter som start på supper og gryderetter. Større stykker koges til kålretter og supper. Kalvebacon fremstilles af udbenet kalvetværreb. Se også kødudskæringer og pancetta.