Ali-Bab

pseudonym for Henri Babinsky (1855-1931), fr. mineingeniør, forfatter til værket Gastronomie pratique (1907 og senere udg.). Da. udg. 1944, Gastronomisk Haandbog, Kulinariske Studier. Se også kogebøger.