Académie Internationale de la Gastronomie

selvejende institution, stiftet 1983, som er en sammenslutning af nationale og regionale akademier og foreninger, der arbejder for højnelse af de kvaliteter, der knytter sig til mad og drikke. Medlemsforeningerne må ikke have erhvervsmæssige formål el. interesser. Akademiet har p.t. 18 nationale og 3 regionale akademier som medlemmer.