abalone

søøre (Haliotis; eng. abalone, ormer, ear shell, fr. ormeau, oreille de mer, ty. Seeohr) en familie af snegle med fra ca. 60 til 130 arter, afhængigt af hvordan hybriderne opfattes taksonomisk. De vilde bestande, der forekommer i alle varme haves kystegne, bortset fra den vestlige del af Sydamerika, er udryddelsestruede pga. over- og rovfiskeri. I europæiske farvande forekommer Europæisk søøre (Haliotis tuberculata) ved Kanaløerne, hvor indsamlingen er underlagt meget strenge restriktioner.

Siden 1990’erne er det lykkedes at få rationelt opdræt i gang i mange lande. I Kina produceres ca. 3.500 tons pr. år, først og fremmest Taiwan-abalone (Haliotis diversicolor supertexta). Forsyningen med abalone er derfor i fremgang.

Den spiselige del er foden, der fortæres rå efter at have været banket el. som dampet el. kogt i lang tid. I det kantonesiske køkken rangerer retter af søøre (Bao yu) s.m. hajfinnesuppe som symbol på velstand og prestige. [SØM]