snegle

(Gastropoda) den artsrigeste (60-75.000 arter) klasse af bløddyr, der forekommer uden el. med skal/hus. De fleste spiselige arter er vandlevende, se dog vinbjergsnegl. Trods det store artsantal er kun medlemmerne af en enkelt vandlevende slægt, abalone, for alvor af kulinarisk interesse. Af anvendelige arter kan nævnes albueskæl, konk og strandsnegl.