multe

(Mugildae; eng. mullet, fr. mulet, muge, ty. Meeräschen) en familie med ca. 100 arter fordelt på 17 slægter, de fleste i subtropiske og tropiske kystnære (også brakke) farvande, op til 75-80 cm lange. Pga. den globale opvarmning er tyklæbet grå multe (Liza labrosus) i det 21. årh. set ynglende i da. vande.

Multe lever af plante- og bundmateriale, og dens spisekvalitet er derfor afhængig af, hvor den har levet og af hvad. Kødet er ret fast, middelfedt, saftigt og i reglen velsmagende, egnet til såvel kogning som bagning og stegning. Rognen først og fremmest af fladhovedet multe (Mugil cephalus), der er udbredt i subtropiske vande over hele jorden, tilberedes ved saltning, (sol)tørring og presning til en kostbar delikatesse, boutargue (se rognprodukter). [SØM]