mirabel

(Prunus cerasifera; eng. mirabelle, fr. mirabelle, ty. Mirabelle) små gule el. røde blommer, hvis bløde og saftige frugtkød bedst egner sig til grød el. marmelade. Anvendes endv. til brændevin.