macedoine

salat bestående af små stykker af frugt el. grønsager, kan være blandet med sukkersirup el. mayonnaise. Den da. italienske salat hedder på fransk macedoine. Det hævdes at navnet hentyder til den etniske blanding i 1800-t.s ottomanske Makedonien.