kylling

unge af nogle fuglearter, i daglig tale mest brugt om hønseunger. Handelsbetegnelsen kylling anvendes om dyr slagtet efter 38 dage og vejende 800-1100 g efter plukning og fjernelse af indvolde (grydeklar kylling). Se også fjerkræ og høns.