kråse

muskelmave, hos fugle en del af maven, hvori føden findeles af to kraftige muskler med et hårdt senelag vendt mod den passage, føden skal igennem. I køkkenet bruges de for sener fritskårne kråser til garniture efter stegning, ofte s.m. hjerte og lever. Kråsesuppe er en ældre resteret, som især er knyttet til gåseopdræt. Der findes flere egnsvarianter, de fleste sursøde med svesker og/el. æbler.