konserves

fødevarer, som har opnået forøget holdbarhed ved forskelllige behandlinger. Konserves sker ved tørring, saltning, koldrøgning, sur el. sød syltning, nedlægning i alkohol, tilsætning af konserveringsmidler, varmebehandling, frysning el. en kombination af disse.

I snævrere forstand er konserves fødeemner pakket i hermetisk tillukkede aluminiums- el. hvidblikdåser el. glas. Afhængigt af behandlingsmåden skelnes mellem halvkonserves med begrænset holdbarhed og helkonserves (hermetik) med ubegrænset holdbarhed, når varen opbevares ved stuetemperatur og emballagen er ubeskadiget.