dextrose

(lat. dexter ›højre‹) er en anden ældre betegnelse for glucose. Navnet angiver, at dextrose drejer det polariserede lys til højre.