Velkommen til Det Gastronomiske Leksikon på nettet. Her kan man få forklaret og beskrevet ord og begreber anvendt i madkulturen. Materialet er samlet og forfattet af en række af Det Danske Gastronomiske Akademis medlemmer med assistance af enkelte personer hentet udefra.

Tilfældigt udvalgte artikler